Facklig organisation


Ledarna: Stoppa direktivet om minimilöner

Ledarna: Stoppa direktivet om minimilöner

DEBATT. EU-kommissionens förslag om minimilöner går utanför EU:s befogenheter och riskerar slå sönder vår förhandlingsmodell. Det skriver ordförandena för Ledarna i Sverige, Danmark och Norge.

"Marknadsskolan missgynnar det fackliga arbetet"

DEBATT. Friskoleanställda lärare som uppmärksammar brister riskerar ett minskat elevunderlag och nedskärningar. Därmed föder marknadsskolan tystnadskultur och sämre förutsättningar till fackligt arbete, skriver Marcus Larsson, tankesmedjan Balans.

S-ledamöter: Medlemstapp hotar den svenska modellen

S-ledamöter: Medlemstapp hotar den svenska modellen

DEBATT. Den svenska arbetsmarknadsmodellen kan bara fungera om tillräckligt många väljer att vara med i en fackförening. Därför måste avdragsrätten för fackföreningsavgiften återinföras. Det skriver tre socialdemokratiska riksdagsledamöter.