Kompetensförsörjning


"Dags för ersättning som avspeglar fysioterapeuters kompetens"

DEBATT. Strukturella löneskillnader ligger bakom den dåliga löneutveckling för fysioterapeuter. Löneläget och bristande kompetensutveckling gör att många väljer att lämna yrket, en enorm förlust för patienterna och samhället, skriver Fysioterapeuterna. 

Futurion: Pandemin har knäckt arbetstagares framtidstro

Futurion: Pandemin har knäckt arbetstagares framtidstro

DEBATT. Svenskarnas tro på sin egen konkurrenskraft i arbetslivet försvagas. Få anser sig vara attraktiva på arbetsmarknaden och det råder osäkerhet om möjligheten att hitta nya jobb. Det krävs framtidsinvesteringar i människors kunskap, skriver Futurion.