Partiet vändpunkt


Vändpunkt har tagit sig över första tröskeln

Vändpunkt har tagit sig över första tröskeln

EU-VAL. Partiet som samlar bland annat flera MP-utbrytare har uppfyllt valmyndighetens krav för att kunna ställa upp i EU-parlamentsvalet. Nu sker en slutspurt för att få in kandidater till partiets lista.