Politisk påverkan


Debatt om lobbying: Värna den svenska modellen för beslutspåverkan

Debatt om lobbying: Värna den svenska modellen för beslutspåverkan

DEBATT. Det är en dålig idé att upprätta ett register över lobbyister. Det skulle försvåra för alla oregistrerade att få tillgång till politiker – det gagnar inte demokratin. Vårt regelverk underlättar i dag för olika intressen att bidra till beslutsunderlag och garanterar samtidigt insyn. Det skriver Annika Sjöberg, branschföreningen Precis.