Elevhälsa


Debatt: Ändra skollagen – elevhälsan ska agera vårdlots

Debatt: Ändra skollagen – elevhälsan ska agera vårdlots

DEBATT. Skriv in i skollagen att psykisk och psykosocial hälsa ska inkluderas i elevhälsans hälsokontroller. Vi vill att elevhälsan agerar vårdlots och stänger den fallucka som finns mellan elevhälsan och den övriga vården i dag, skriver Grön ungdom.

Debatt: Politiker måste ta beslutet om elevhälsan

Debatt: Politiker måste ta beslutet om elevhälsan

DEBATT. Det finns inte tillräcklig kompetens inom elevhälsan för att avgöra vilka som ska remitteras vidare. Politiker bör se till att den organiseras som vården, skriver Sara Lundqvist, ordförande Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri.

Skolinspektionen kritiserar drogtester på skolor

KORTNYTT. Flera gymnasieskolor har infört drogtester och på vissa yrkesprogram kan man bli utan praktik om man inte lämnar negativa provsvar. Men Skolinspektionen avråder skolorna från testa eleverna.