Riksrevisionen


Vad vore väl riksdagsdebatten om skolan utan medier?

Vad vore väl riksdagsdebatten om skolan utan medier?

ANALYS. Det var dålig stämning i kammaren när frånvarostatistik och granskning av Pisaresultaten debatterades häromveckan. Intressant nog hade snart sagt varje diskussionspunkt sin upprinnelse i mediegranskningar. 

Debatt: Kom till sans om nya signalsystemet för järnvägen

Debatt: Kom till sans om nya signalsystemet för järnvägen

DEBATT. Politisk prestige och enorma resurser har plöjts ned i ERTMS som framtidens signalsystem. Vi menar att projektet kräver eftertanke från politiskt håll. Det skriver Kristoffer Tamsons (M) tillsammans med Tågföretagen och Transportföretagen. 

Riksrevisionen granskar öppna jämförelser av socialtjänsten 

Riksrevisionen granskar öppna jämförelser av socialtjänsten 

GRANSKNING. Trots kritik använder Socialstyrelsen och regeringen öppna jämförelser (ÖJ) av socialtjänstens verksamhet. Enligt Riksrevisionen finns en risk för felaktiga slutsatser och myndigheten gör nu en granskning. SKR ser nationella kvalitetsregister som en lösning på problemet.