Riksrevisionen


Riksrevisionen fäller AF:s matchningsarbete:

Riksrevisionen fäller AF:s matchningsarbete: "En tombola"

GRANSKNING. Riksrevisionen konstaterar att AF:s matchningsarbete inte utförs likvärdigt runtom i landet och att uppföljning saknas. Annika Sundén, AF:s analysdirektör, hävdar att myndigheten strävar efter enhetlighet och systematik.