Jämställdhetsmyndigheten


Överblick: 39 miljarder i direktstöd och stärkt arbete mot våld i hemmet

Överblick: 39 miljarder i direktstöd och stärkt arbete mot våld i hemmet

ÖVERBLICK. Nytt krispaket på 39 miljarder kronor i direktstöd till företag. Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela medel till ideella organisationer som arbetar med stöd till våldsutsatta. Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram arbetssätt mot våld i nära relation. V presenterar vårmotion. Läs Altingets överblick.

Debatt: Kvinnor har det tuffare än män i politiken

Debatt: Kvinnor har det tuffare än män i politiken

DEBATT. Det är 100 år sedan riksdagen beslutade om kvinnors rösträtt, men det kvarstår många systematiska skillnader. När kvinnors prestationer nedvärderas måste de prestera mer och bättre än män, skriver Lena Ag och Line Säll.