Försvar


SD: Ingå ett försvarsförbund med Finland

SD: Ingå ett försvarsförbund med Finland

DEBATT. Att flera ledande finländska politiker öppnar dörren för att ingå ett försvarsförbund med Sverige ser vi som mycket positivt. Märkligt nog är den svenska regeringen inte lika positivt inställda, skriver Roger Richthoff och Björn Söder (SD).

V:

V: "Garantera Pliktrådets oberoende från Försvarsmakten"

DEBATT. Pliktrådet har påtalat stora brister i samarbetet med Försvarsmakten, framförallt i hur självständigt rådet är från myndigheten. För att medinflytandet ska fungera bättre kräver vi att regeringen gör förändringar, skriver Hanna Gunnarsson (V).