Svenska jägareförbundet


Debatt: Röj undan hinder i vildsvinsförvaltningen

Debatt: Röj undan hinder i vildsvinsförvaltningen

DEBATT. Regeringen behöver tydligt signalera riktningen för vildsvinsförvaltningen. Bland annat borde småskalig försäljning av vildsvinskött tillåtas, skriver Torbjörn Larsson, SJF och Palle Borgström, LRF. 

Jägareförbundet:

Jägareförbundet: "Vargfrågan kräver en fast politisk vilja"

DEBATT. Det är ohållbart att vargens skador på tamdjur tillåts att bli så stora att företag tvingas att lägga ner sin verksamhet. Intensiteten i arbetet med rovdjursförvaltning måste öka och politiken behöver bli tydligare, skriver Torbjörn Larsson och Bo Sköld, Svenska Jägareförbundet.