Arbetsförmedlingen


Riksrevisionen fäller AF:s matchningsarbete:

Riksrevisionen fäller AF:s matchningsarbete: "En tombola"

GRANSKNING. Riksrevisionen konstaterar att AF:s matchningsarbete inte utförs likvärdigt runtom i landet och att uppföljning saknas. Annika Sundén, AF:s analysdirektör, hävdar att myndigheten strävar efter enhetlighet och systematik.  

Här är Arbetsförmedlingens kontor som ska stänga

Här är Arbetsförmedlingens kontor som ska stänga

NEDLÄGGNINGAR. Under torsdagen släppte Arbetsförmedlingen sitt förslag på de 132 kontor som ska läggas ner. Innan beslut fattas måste myndigheten samverka med de fackliga organisationerna.