Skolforskningsinstitut


Skolfi: Behövs mer forskning för att utveckla komvux

Skolfi: Behövs mer forskning för att utveckla komvux

DEBATT. Det är numera fler som studerar på komvux än inom gymnasieskolan. Men om vuxenutbildningen ska kunna utvecklas så måste man satsa mer pengar på forskningen, skriver Skolforskningsinstitutet.

Lektor: Ta kommandot kring praktiknära skolforskning

Lektor: Ta kommandot kring praktiknära skolforskning

DEBATT. Hur står det egentligen till med intresset för praktiknära forskning? Det frågar sig lektorn och projektledaren Anette Jahnke, och råder forskare att i väntan på statliga beslut och översyner vända sig till huvudmännen som själva börjat ta kommandot över forskningen.