Agenda2030


Svenska Unescorådet: Världens länder måste agera

Svenska Unescorådet: Världens länder måste agera

DEBATT. Unescos roll är extra viktig nu när coronapandemin orsakat en global utbildningskris. Följderna riskerar att bli såväl katastrofala som långsiktiga om världens länder inte agerar nu. Det skriver Svenska Unescorådets generalsekreterare Anna-Karin Johansson.

Miljömålsberedningen: Finlands sak är vår

Miljömålsberedningen: Finlands sak är vår

DEBATT. Finland och Sverige delar en otroligt värdefull resurs. Östersjöns miljösituation är dock minst sagt dålig och det behövs stora insatser för att förbättra situationen. Svenska Miljömålsberedningen reser därför till Finland för att lära och diskutera insatser för att förbättra Östersjöns miljö, skriver ledamöterna i Miljömålsberedningen.