Agenda2030


Länen som tankar mest förnybart

KORTNYTT. Östergötland, Västergötland och Småland ligger i topp när det gäller andelen förnybara drivmedel, enligt Gröna Bilisters sammanställning.

Concord:

Concord: "Löftena om global utveckling måste hållas fullt ut"

DEBATT. En ny granskning visar att våra folkvalda – trots återkommande löften att bidra till en hållbar global utveckling, fattar beslut som riskerar att undergräva såväl hållbar utveckling som mänskliga rättigheter, skriver Concord Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet.

"Agenda 2030 kräver tydligare parlamentarisk förankring"

DEBATT. Agenda 2030:s bristande parlamentariska förankring är ett tydligt hinder för en effektiv implementering. Ett framgångsrikt arbete kräver att regeringen tillsätter en blocköverskridande parlamentarisk kommitté samt kopplar ihop statsbudgetens mål med Agenda 2030, skriver Roger Tiefensee och Anna Ljungdell, Gröna Städers Hållbarhetskommission.