Sveriges arbetsterapeuter


Sveriges arbetsterapeuter: Satsa på digital kompetens

Sveriges arbetsterapeuter: Satsa på digital kompetens

DEBATT. Medarbetarnas perspektiv saknas i debatten kring Vision e-hälsa 2025. Om Sverige ska bli bäst på e-hälsa inom fem år så måste satsningar göras på hälso- och sjukvårdens medarbetare, skriver Ida Kåhlin från Sveriges arbetsterapeuter.