Lärarutbildning


KD: Lärare i fokus när vi bygger långsiktigt hållbar skolpolitik

KD: Lärare i fokus när vi bygger långsiktigt hållbar skolpolitik

DEBATT. Yrkesskickliga lärare är den viktigaste förutsättningen för att lära. Kristdemokraterna satsar 260 miljoner kronor per år i vår alternativbudget för att snabbt ge eleverna större tillgång till behöriga lärare, skriver Gudrun Brunegård och Pia Steensland (KD).