Lärarutbildning


"Nödvändigt med tioårig grundskola"

DEBATT. Ska Sveriges Pisa-resultat ytterligare förbättras och likvärdigheten öka behövs en tioårig grundskola. Att inte satsa ordentligt på det vore förödande. Det skriver Åsa Fahlén.

LR: Utmärkt av KD om lärarutbildning

LR: Utmärkt av KD om lärarutbildning

SLUTREPLIK. KD:s förslag att förenkla steget till att bli lärare är utmärkt. Däremot är partiets krav att öka antal undervisningstimmar i idrott oroande, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund.