Lobbyism


Debatt om lobbying: Värna den svenska modellen för beslutspåverkan

Debatt om lobbying: Värna den svenska modellen för beslutspåverkan

DEBATT. Det är en dålig idé att upprätta ett register över lobbyister. Det skulle försvåra för alla oregistrerade att få tillgång till politiker – det gagnar inte demokratin. Vårt regelverk underlättar i dag för olika intressen att bidra till beslutsunderlag och garanterar samtidigt insyn. Det skriver Annika Sjöberg, branschföreningen Precis. 

Lobbyister har passerkort till riksdagen

Lobbyister har passerkort till riksdagen

TILLGÅNG. Över 800 tidigare riksdagsledamöter har fortfarande passerkort till riksdagen. Ett antal av dessa är i dag verksamma som lobbyister. Riksdagen har satt vissa begränsningar, men antalet har ändå ökat på senare år.