Gratulation


Grattis Solveig Zander

Solveig Zander, riksdagsledamot (C), ledamot i socialförsäkringsutskottet fyller i dag 65 år.

Grattis Björn Söder

Björn Söder, riksdagsledamot (SD), tidigare andre vice talman fyller i dag 44 år.