Gratulation


Grattis Rasmus Ling

Rasmus Ling, riksdagsledamot (MP), ledamot i Skatteutskottet fyller idag 35 år.

Grattis Åsa Romson

Åsa Romson, expert på IVL svenska miljöinstitutet och tidigare språkrör för Miljöpartiet och även klimat- och miljöminister, fyller idag 47 år.