Gratulation


Grattis Mikael Odenberg

Mikael Odenberg, styrelseordförande KI, tidigare generaldirektör för Svenska Kraftnät, preses i Kungliga Krigsvetenskapsakademien, före detta försvarsminister, före detta riksdagsledamot (M) fyller i dag 65 år.

Grattis Roger Richtoff

Roger Richtoff, riksdagsledamot (SD), ledamot i försvarsutskottet fyller idag 70 år.

Grattis Ann Linde

Ann Linde, EU- och handelsminister (S) fyller idag 57 år.