Gratulation


Grattis Bodil Valero

Bodil Valero, europaparlamentariker (MP), och vice ordf i De Gröna/EFP, fyller idag 61 år.

Grattis Hans Ekström

Hans Ekström, riksdagsledamot (S), ordförande i konstitutionsutskottet fyller i dag 61 år.