Naturvetarna


Fackförbund: Riv hindren för rörlighet i Norden

Fackförbund: Riv hindren för rörlighet i Norden

DEBATT. Det uppstår ofta problem i vardagen vid flytt till ett annat nordiskt land. Det kan exempelvis vara svårt att få en förskoleplats. Även byråkratiska hinder kring personnummer försämrar rörligheten, skriver företrädare för fackförbund i de nordiska länderna och uppmanar regeringarna att agera.

Naturvetarna: Flytt av SSM äventyrar säkerheten

Naturvetarna: Flytt av SSM äventyrar säkerheten

DEBATT. Omlokaliseringen av sju myndigheter värnar varken den samlade kompetensen eller enskilda medarbetares kompetens i de myndigheter som berörs. Dessutom äventyras den nationella säkerhetspolitiken när stora delar av en expertverksamhet som Strålsäkerhetsmyndigheten flyttas. Det skriver Ivar de la Cruz och Per Klingbjer, Naturvetarna.