KDU


"Inte mer än rätt att ledamöterna sjunger Kungssången"

REPLIK. Anledningen till att våra riksdagsledamöter sjunger Kungssången har ingenting med lojalitet gentemot monarken att göra. Det handlar om att visa uppskattning för allt arbete kungen utför i sin roll som statschef, skriver Christoffer Andersson, KDU.