KDU


Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.

"Inte mer än rätt att ledamöterna sjunger Kungssången"

REPLIK. Anledningen till att våra riksdagsledamöter sjunger Kungssången har ingenting med lojalitet gentemot monarken att göra. Det handlar om att visa uppskattning för allt arbete kungen utför i sin roll som statschef, skriver Christoffer Andersson, KDU.