Ungsvenskarna SDU


SDU: Direkt oansvarigt att skriva under FN:s migrationsavtal

SDU: Direkt oansvarigt att skriva under FN:s migrationsavtal

DEBATT. Genomförandet av FN:s flyktingavtal som regeringen har tänkt att skriva under innebär att länderna förbinder sig att alla migranter, oavsett om de anlänt lagligt eller tagit sig in i landet illegalt, ska få tillgång till en grundläggande nivå av välfärd. Det är direkt oansvarigt att besluta om detta, skriver Ungsvenskarna.