Muf


Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.

"Människor får betala för sina egna fritidsintressen"

REPLIK. Folkbildningsrådet ska stärka demokratin och öka deltagandet i samhällslivet men finansierar i stället hobbyaktiviteter, bidragsfusk och islamister. Det är dags att lägga ner rådet och sluta finansiera studieförbunden, skriver Douglas Thor, Muf.