SSU


SSU replikerar: Gud bevare oss från SDU:s intuition och järnhand

SSU replikerar: Gud bevare oss från SDU:s intuition och järnhand

REPLIK. Kritiken från Ungsvenskarna är närmast skrattretande ihålig men situationen är alldeles för allvarlig att skratta åt. Vi behöver nu agera efter tillgänglig expertis, skriver Lisa Nåbo, styrelseledamot i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU).

SSU: vi får aldrig glömma - skydda utsatta minoriteter

SSU: vi får aldrig glömma - skydda utsatta minoriteter

DEBATT. Med anledning av förintelsens minnesdag skriver SSU:s ordförande Philip Botström om behovet av krafttag mot hatbrott och demokratilyft i skolan. Demokrati och människors lika värde är något vi ständigt måste jobba för, och som aldrig kan tas för givet.