SKL


SKL: Utveckla den lokala demokratin

SKL: Utveckla den lokala demokratin

DEBATT. Regeringen behöver stärka skyddet för förtroendevalda som utsätts för hot, hat och våld i sitt demokratiska uppdrag, skriver tre representanter för Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Maktskifte i SKL – SD får mer makt

Maktskifte i SKL – SD får mer makt

PERSONBYTE. Den tidigare ordföranden Anders Knape (M) ska återigen styra SKL:s skuta. Lena Micko (S) går från ordförande till 2:e vice ordförande.