SKL


SKL: Så får vi fart på omställningen till nära vård

SKL: Så får vi fart på omställningen till nära vård

DEBATT. Omställningen till nära vård kräver förändringar i kultur och arbetssätt men även i lagstiftning. En nationell strategi behövs där staten, regioner och kommuner är överens om en långsiktig målbild, skriver Anders Knape (M), ordförande för SKL.