Opinionsundersökningar


Demoskop:

Demoskop: "Krisen tycks föra oss samman"

DEBATT. Allmänheten upplever en starkare sammanhållning i samhället under coronakrisen, men man kan förvänta sig att den efterföljande ekonomiska krisen kommer att höja konfliktnivån. Det skriver Peter Santesson, opinionschef på Demoskop.

Krisen kan kosta Miljöpartiet riksdagsplatserna

Krisen kan kosta Miljöpartiet riksdagsplatserna

ANALYS. En första opinionsmätning efter coronautbrottet visar på ett ökat stöd för Socialdemokraterna. Men regeringskollegan Miljöpartiet backar. Krisen skapar en politisk dagordning som passar MP dåligt. Och var är egentligen Isabella Lövin?