Miljömål


Naturskyddsföreningen: Sverige skyddar inte haven i praktiken

Naturskyddsföreningen: Sverige skyddar inte haven i praktiken

DEBATT. I Sverige är inte dagens skyddade havsområden skyddade i praktiken. Över hälften saknar tillräckliga regler som förhindrar bottentrålning och annat storskaligt fiske. Det visar vår nya rapport som släpps i dag, skriver Naturskyddsföreningens Karin Lexén.

Debatt: Vårt upprop till regeringen – dags att agera mot krisen i skogen

Debatt: Vårt upprop till regeringen – dags att agera mot krisen i skogen

DEBATT. Situationen för den biologiska mångfalden i skogen är akut. Vi når inte miljömålen. Det skriver 25 organisationer i samband med att de skickar ett upprop till regeringen, riksdagen och de statliga myndigheterna med krav på att skogsbruksåtgärder omgående stoppas i skogar med höga naturvärden.