Miljömål


De vinner Miljömålspriset 2019

De vinner Miljömålspriset 2019

Naturvårdsverket har delat ut årets Miljömålspriser till Lennart Henrikson, Hybrit och Göteborgs stad – Kretslopp och vatten.

Upplagt för strid om framtida producentansvar

Upplagt för strid om framtida producentansvar

AVFALLSINSAMLING. För detaljstyrande, för dyrt och för liten miljönytta, enligt materialbolagen. Men regeringens ambition att ställa krav på fastighetsnära insamling av alla förpackningar välkomnas också av flera andra remissinstanser.

Rakare bud kring tillsyn får tummen upp

Rakare bud kring tillsyn får tummen upp

MILJÖTILLSYN. Dåligt samordnad, resurssvag och orättvis. Det är flera punkter där tillsynen av att miljölagarna efterlevs anses halta. Men förslagen för att vända skutan välkomnas av de flesta remissinstanserna.