Saco


Saco studentråd: Kommuner måste börja rekrytera studenter

Saco studentråd: Kommuner måste börja rekrytera studenter

DEBATT. Om kommuner och regioner i högre utsträckning skulle samarbeta med högskolor skulle studenter ges möjlighet att redan under utbildningen applicera sina kunskaper på arbetslivet. Det skriver Mimmi Rönnqvist, Saco studentråd.

De ska styra upp svensk välfärd

De ska styra upp svensk välfärd

VÄLFÄRDSKOMMISSION. Den nyinrättade Välfärdskommissionen ska se över hur svensk välfärd kan hinna med i utvecklingen och möta upp en åldrande befolkningen och ökande urbanisering.