Saco


Saco: Anpassa utbildningarna till dagens krav

Saco: Anpassa utbildningarna till dagens krav

DEBATT. Eftergymnasial utbildning behöver utvecklas för att möta behoven av vidareutbildning. Både högskola och yrkeshögskola behöver breddas för att kunna vidareutbilda även yrkesverksamma, skriver representanter från Saco.

Saco-S trappar upp striden om omlokalisering

Saco-S trappar upp striden om omlokalisering

ARBETSLIV. Saco-S, som organiserar statligt anställda, kräver bättre villkor för myndighetspersonal som drabbas av regeringens beslut om flyttningar av myndigheter.