TCO


TCO: Stress i arbetet kan vara på liv och död

TCO: Stress i arbetet kan vara på liv och död

REPLIK. Betydelsen av hur stress är skadlig för hälsan har tidigare marginaliserats. I dag vet vi att hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade dödsfall, skriver Ulrika Hagström, utredare på TCO.