IVL Svenska miljöinstitutet


Kritik: Klimatkrav vid upphandling kunde redan varit på plats

Kritik: Klimatkrav vid upphandling kunde redan varit på plats

UPPHANDLING. Skarpa klimatkrav vid upphandling hade kunnat finnas på plats redan i dag, men ansvarig myndighet fick inte tillräckliga resurser från regering och riksdag. Det säger tidigare chefen för nedlagda Miljöstyrningsrådet. 

MP: Se över Swedavias ägardirektiv

KORTNYTT. Sveriges flygplatser behöver sträva efter att att minska flygandet. Att ta över systembolagets modell skulle vara en lösning för Swedavia, menar Ulf Kamne (MP).  

Förslag om klimatanpassning får svalt mottagande

Förslag om klimatanpassning får svalt mottagande

OMSTÄLLNING. Vem har ansvaret för klimatanpassningen? Det var utgångspunkten i den utredning som presenterades i somras. Men remissinstanserna är kritiska till att vi nu har fått ett svar på frågan.