LRF Skogsägarna


"Reformera det nationella skogsprogrammet"

SLUTREPLIK. Det nationella skogsprogrammet bör bli fristående från departementen. Det övergripande målet för det reformerade programmet bör vara största möjliga bidrag från skogsnäringen till samhällets hållbarhet, skriver Nippe Hylander och Sten B Nilsson.

"FN:s hållbarhetsmål är en ledstjärna för oss"

REPLIK. LRF Skogsägarna ifrågasätter inte att hållbar natur och biologi är en grundförutsättning för ett hållbart skogsbruk. Det vi däremot ifrågasätter är vem som har tolkningsföreträde i frågan, skriver ordförande Paul Christensson.