LRF


LRF:

LRF: "Vi kräver ett omtag i frågan om regelkrångel"

DEBATT. Det är myndigheternas tillämpning av reglerna som ofta orsakar problem för lantbruksföretagare. Ibrahim Baylan (S) har möjligheten att ändra på detta, skriver Palle Borgström, förbundsordförande vid LRF.

"Sveriges lantbrukare gödslar inte med för mycket kväve"

REPLIK. Det är bra att frågan om användningen reaktivt kväve fortsätter vara i fokus men för landet som helhet finns ingen överdosering under ett normalt väderår, skriver LRF:s expert Markus Hoffman i en replik till Lennart Gladh och Jan Wärnbäck.