LRF


"Sveriges lantbrukare gödslar inte med för mycket kväve"

REPLIK. Det är bra att frågan om användningen reaktivt kväve fortsätter vara i fokus men för landet som helhet finns ingen överdosering under ett normalt väderår, skriver LRF:s expert Markus Hoffman i en replik till Lennart Gladh och Jan Wärnbäck.

Snårigt landsbygdsprogram får kritik – igen

Snårigt landsbygdsprogram får kritik – igen

STÖDSYSTEM. Riksrevisionen riktar hård kritik mot hanteringen av landsbygdsprogrammet. Ingenting är nytt, men just därför är rapporten välkommen, enligt LRF:s Thomas Bertilsson.

Debatt: Röj undan hinder i vildsvinsförvaltningen

Debatt: Röj undan hinder i vildsvinsförvaltningen

DEBATT. Regeringen behöver tydligt signalera riktningen för vildsvinsförvaltningen. Bland annat borde småskalig försäljning av vildsvinskött tillåtas, skriver Torbjörn Larsson, SJF och Palle Borgström, LRF.