Lärarnas riksförbund


"Nödvändigt med tioårig grundskola"

DEBATT. Ska Sveriges Pisa-resultat ytterligare förbättras och likvärdigheten öka behövs en tioårig grundskola. Att inte satsa ordentligt på det vore förödande. Det skriver Åsa Fahlén.

LR: Skolvalet är Liberalernas blinda fläck

LR: Skolvalet är Liberalernas blinda fläck

DEBATT. Om skolvalet ska ha fortsatt legitimitet måste det justeras så att det blir tillgängligt för alla på riktigt. Jag hoppas att Liberalerna nu förmår tänka nytt, skriver Åsa Fahlén.