Villaägarnas riksförbund


Debatt: Vi vill se fyra ytterligare åtgärder

Debatt: Vi vill se fyra ytterligare åtgärder

DEBATT. Efter 90-talskrisen fick småhusägarna ta notan för saneringen av ekonomin. Många ekonomer argumenterar nu för återinförd fastighetsskatt, men det vore ett gigantiskt misstag. Det skriver Håkan Larsson och Lena Södersten, Villaägarnas riksförbund.

Förslag om klimatanpassning får svalt mottagande

Förslag om klimatanpassning får svalt mottagande

OMSTÄLLNING. Vem har ansvaret för klimatanpassningen? Det var utgångspunkten i den utredning som presenterades i somras. Men remissinstanserna är kritiska till att vi nu har fått ett svar på frågan.