Skolinspektionen


Ministern svarar om förtroendet för BEO

Ministern svarar om förtroendet för BEO

TILLSYN. Liberalernas skolpolitiske talesperson Roger Haddad frågar i en interpellation om regeringen har förtroende för Barn- och elevombudet (BEO). Nu svarar utbildningsminister Anna Ekström (S).

GD:n svarar på kritiken mot BEO:

GD:n svarar på kritiken mot BEO: "Missvisande"

DEBATT. Jag beklagar tonläget och den missvisande beskrivningen av BEO. Skollagen är tydlig med att en elev inte får bli kränkt, men den lokala hanteringen av detta brister, skriver Helén Ängmo, generaldirektör vid Skolinspektionen.

Attention: Om BEO läggs ned förvärras situationen

Attention: Om BEO läggs ned förvärras situationen

DEBATT. Nu svartmålas den myndighet som ska hjälpa eleverna. Att lägga ned BEO och ta "hårdare tag" riskerar att trigga barns beteende och ge känslor av vanmakt, skriver Riksförbundet Attention.