Sveriges allmännytta


SABO: Bättre skattevillkor för hyresrätter

SABO: Bättre skattevillkor för hyresrätter

DEBATT.  En begränsning av ränteavdragen för företag skulle öka obalansen mellan hyresrätt och andra boendeformer, skriver Åsa Johansson (S), Carin Ramneskär (M), Helén Ohlsson (MP) och Anders Nordstrand, alla från SABO, i ett gemensamt upprop riktat mot finansministern.