Sveriges allmännytta


Allmännyttan: Mer krävs för att vända utsatta områden

Allmännyttan: Mer krävs för att vända utsatta områden

DEBATT. För att vända utvecklingen i utsatta områden behöver kommunen, skolan, polisen, näringslivet, föreningslivet och bostadsbolagen bli bättre på att samarbeta, skriver politiker och tjänstemän från Botkyrkabyggen och Sveriges allmännytta.

SABO: Bättre skattevillkor för hyresrätter

SABO: Bättre skattevillkor för hyresrätter

DEBATT.  En begränsning av ränteavdragen för företag skulle öka obalansen mellan hyresrätt och andra boendeformer, skriver Åsa Johansson (S), Carin Ramneskär (M), Helén Ohlsson (MP) och Anders Nordstrand, alla från SABO, i ett gemensamt upprop riktat mot finansministern.