Utlovade utredningar


Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter

Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter

REPLIK. I den kommande postlagsutredningen är det viktigt att se hur samhällsuppdraget posttjänsten kan utföras utan att det innebär en orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren, skriver Postnords koncernchef, Annemarie Gardshol.

Debatt: Värna postgången – inte Postnord

Debatt: Värna postgången – inte Postnord

DEBATT. En ny postlagsutredning måste handla om hur framtidens postmarknad i Sverige ska fungera på bästa sätt, skriver Ravindra Parasnis, vd för Grafiska företagen.