Skolverket


KD-ledamot: Skolverket uppvisar en slående historielöshet

KD-ledamot: Skolverket uppvisar en slående historielöshet

DEBATT. Skolverkets nya ämnesplan för religion, där den direkta referensen till Bibeln tas bort, motverkar den kunskapsinhämtning och samhällsförståelse som behövs för barn och ungdomar, skriver Ingemar Kihlström (KD).