Skolverket


Skolverket och tre kommuner stäms av organisation

KORTNYTT. Talerättsfonden företräder i detta fall barn med dyslexi och som har blivit diskriminerade i samband med nationella provet. De stämmer 3 kommuner samt kräver skadestånd från Skolverket.

Riksrevisionen granskar Skolverket och Skolinspektionen

Riksrevisionen granskar Skolverket och Skolinspektionen

KORTNYTT. Efter att flera nationella prov läckt och att man behövt använda ersättningsproven, väljer nu Riksrevisionen att granska Skolverkets och Skolinspektionens arbete med att stoppa spridningen.