Civilsamhälle


"Våga diskutera de destruktiva inslagen i Pride"

DEBATT. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är med som sponsorer av Pride, men deras myndighetsuppdrag riskerar att motverkas av det innehåll som Pride förmedlar, skriver Per Ewert och menar att Stockholm Pride inte är den goda kraft som dess påhejare vill hävda.

Svårigheter när EU ska fånga in utsläppen

Svårigheter när EU ska fånga in utsläppen

CCS. Tio år och över 500 miljoner euro senare står EU fortfarande utan någon testanläggning för att binda in och gräva ner utsläppen. Nu ställs hoppet till slutförhandlingarna om den uppdaterade utsläppshandeln i unionen.