Avfall Sverige


S-topp blir ordförande i Avfall Sverige

S-topp blir ordförande i Avfall Sverige

NAMN. Lars Stjernkvist, tidigare Socialdemokraternas partisekreterare, och numera ordförande i Norrköpings kommunstyrelse, är vald till ordförande för Avfall Sverige. 

"Cirkulära ekonomin sniglar och snirklar"

DEBATT. Miljöpartiet måste ta en tydligare roll för att stödja framväxten av en cirkulär ekonomi i Sverige. Det parlamentariska läget efter januariöverenskommelsen innebär stora utmaningar för en konkret och långsiktig politik för detta, skriver de fyra vd:arna för Svenskt vatten, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Avfall Sverige.

"Dags att göra det osynliga avfallet synligt"

DEBATT. Avfallsmängderna i Sverige ökar, enligt den senaste statistiken. Det är nu dags att sätta fokus på det avfall som ingen pratar om – det osynliga avfallet, skriver Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.