Civilförsvar


Hesa Fredrik utreds – MSB hoppas på ny teknik

Hesa Fredrik utreds – MSB hoppas på ny teknik

VARNING. Flyglarmet och Viktigt meddelande till allmänheten, även kallad Hesa Fredrik, ska utredas. MSB hoppas på att äntligen få gehör för att införa EU-alert som komplement till sms-utskick och signalhorn.