Public service


UR: Betydelsen av vårt uppdrag har tydliggjorts under pandemin

UR: Betydelsen av vårt uppdrag har tydliggjorts under pandemin

DEBATT. I en diskussion om ett moderniserat framtida beredskapsuppdrag för public service bör ett förstärkt uppdrag för UR vara en intressant och angelägen utgångspunkt. Det skriver Johan Hartman, strategichef vid Sveriges utbildningsradio (UR).