Gymnasium


Skolinspektionen kritiserar drogtester på skolor

KORTNYTT. Flera gymnasieskolor har infört drogtester och på vissa yrkesprogram kan man bli utan praktik om man inte lämnar negativa provsvar. Men Skolinspektionen avråder skolorna från testa eleverna.