Digitalisering


Atea: Var är ungdomarna i debatten om digitala läromedel?

Atea: Var är ungdomarna i debatten om digitala läromedel?

DEBATT. Rösterna är högljudda i debatten om digitala läromedel i skolan. Vissa menar att det gynnar kreativiteten, andra befarar att nödvändig och oersättlig katederundervisning går förlorad. Men fokus borde istället ligga på hur vi bäst integrerar digitala och analoga läromedel i undervisningen, skriver Örjan Johansson.

Skolfi: Behövs mer forskning för att utveckla komvux

Skolfi: Behövs mer forskning för att utveckla komvux

DEBATT. Det är numera fler som studerar på komvux än inom gymnasieskolan. Men om vuxenutbildningen ska kunna utvecklas så måste man satsa mer pengar på forskningen, skriver Skolforskningsinstitutet.

Fortnox: Risk att regeringen missar bredbandsmål

Fortnox: Risk att regeringen missar bredbandsmål

DEBATT. Regeringen behöver växla upp arbetet med digitaliserings- och bredbandsstrategin genom större satsningar redan i höstens budgetproposition, skriver Nils Carlsson, Fortnox vd.