Digitalisering


Fortnox: Risk att regeringen missar bredbandsmål

Fortnox: Risk att regeringen missar bredbandsmål

DEBATT. Regeringen behöver växla upp arbetet med digitaliserings- och bredbandsstrategin genom större satsningar redan i höstens budgetproposition, skriver Nils Carlsson, Fortnox vd. 

"Inrätta en haverikommission för misslyckade IT-projekt"

DEBATT. Stora it-projekt har kostat hundratals miljoner utan att leda till efterfrågade resultat. Följ Hollands exempel och inrätta en IT-haverikommission för att genomlysa stora offentliga IT-projekt, skriver riksdagsledamöterna Niels Paarup-Petersen (C) och Rickard Nordin (C).