Digitalisering


Debatt: Säkerhetskrav inom telekomsektorn är mycket dyra

Debatt: Säkerhetskrav inom telekomsektorn är mycket dyra

DEBATT. Den rättsliga analys vi inhämtat utvisar att säkerhetskraven som ställs enligt säkerhetsskyddslagen och lagen om elektroniska kommunikationer är svårtolkade, svårtillämpade och mycket dyra. Det skriver Alf Karlsson med anledning av Gröna städers nya rapport.

L: Vuxnas integritet kan inte stärkas på bekostnad av utnyttjade barn

L: Vuxnas integritet kan inte stärkas på bekostnad av utnyttjade barn

DEBATT. Miljontals bilder och filmer på övergrepp på barn sprids på nätet varje dag. För barnen är det övergrepp som aldrig tar slut. Därför är det en katastrof om EU-kommissionen gör den digitala jakten på offer och förövare olaglig, skriver två liberaler.