Familj


Föräldrastöd ska minska ungas kriminalitet

Föräldrastöd ska minska ungas kriminalitet

FAMILJ. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) ska ta fram en handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd. Men enligt Statens institutionsstyrelse (SiS) är skolan den viktigaste förebyggande faktorn.