Organiserad brottslighet


Debatt: Främmande makter vill lära sig mer om svensk krishantering

Debatt: Främmande makter vill lära sig mer om svensk krishantering

DEBATT. Coronautbrottet är ett hot mot Sveriges nationella säkerhet. Det riskerar leda till en ökning av främmande makters aktiviteter, terrorattacker, organiserad brottslighet samt social oro, skriver Ardavan Khoshnood, specialistläkare, kriminolog och statsvetare.

Malmö stad: Nytt sätt att motarbeta kriminella

Malmö stad: Nytt sätt att motarbeta kriminella

DEBATT. Genom ett nytt sätt att samarbeta mellan myndigheter kan verksamheter som bryter mot regelverk systematiskt inspekteras, skriver kommunpolitikerna Carina Svensson (S) och Andreas Schönström (S), Malmö stad.