Organiserad brottslighet


"Människor får betala för sina egna fritidsintressen"

REPLIK. Folkbildningsrådet ska stärka demokratin och öka deltagandet i samhällslivet men finansierar i stället hobbyaktiviteter, bidragsfusk och islamister. Det är dags att lägga ner rådet och sluta finansiera studieförbunden, skriver Douglas Thor, Muf.

Replik: Fel bild av folkbildning förs fram

Replik: Fel bild av folkbildning förs fram

REPLIK. Folkbildningens roll är undervärderad. Fusk och organiserad brottslighet är oacceptabelt i vår bransch, liksom i andra samhällssektorer. Bidragsvillkor, uppföljning och utvärdering kan förbättras, för folkbildning behövs. Det skriver Studiefrämjandet.

"Vore olämpligt att upphöja Folkbildningsrådet till myndighet"

REPLIK. På Folkbildningsrådet uppstår ständigt personband som öppnar för korruption, vilket gör rådet olämpligt som myndighet. Låt hellre Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördela pengarna till studieförbund, skriver Johan Westerholm.