Räddningstjänst


Nya krav väntar för räddningstjänsten

Nya krav väntar för räddningstjänsten

UTREDNING. Det finns för stora skillnader mellan kommunerna när det gäller dagens räddningstjänst. För att åtgärda bristerna, få effektivare insatser och bättre beredskap vill regeringen se flera förändringar.