Säkerhetspolitik


Nato dammar av planerna från kalla kriget

Nato dammar av planerna från kalla kriget

MOBILISERING. Vid toppmötet i juli ska Nato:s stats- och regeringschefer godkänna en ny kommandostruktur, som ska göra Nato berett att mobilisera trupper i en omfattning som inte har skådats sedan kalla kriget.

Press på regeringen om rikets säkerhet

SÄKERHET. Oppositionen ska sätta tryck på regeringen om en lagändring som gör att det kommunala självstyret inte kan ta över nationella säkerhetsintressen. Försvarsutskottet förbereder en uppmaning till regeringen att skynda på och att visa korten.