Dricksvatten


Länsstyrelsen Kalmar län: Sverige måste rustas för vattenbrist

Länsstyrelsen Kalmar län: Sverige måste rustas för vattenbrist

DEBATT. Tillgången på vatten har på många håll i Sverige tagits för given. Det finns vatten, men inte alltid där vi behöver det och när vi behöver det. Sverige måste rustas för ett varmare och mer opålitligt klimat, skriver Henrik Andersson.

Va-taxorna behöver fördubblas

VATTEN. Klimatanpassning, miljökrav och befolkningsökning bidrar till att landets va-anläggningar står inför stora investeringsbehov de kommande två decennierna, enligt en kommande rapport.