Beredskap


"Andra risker upphör inte för att corona är mest akut"

DEBATT. Det finns viktiga läxor att dra av civilförsvarets idéhistoria. Det skriver Peter Bennesved som bland annat tar upp att tider av akuta kriser sätter igång politiska processer med konsekvenser för många år framöver.

Debatt: Folkhälsomyndigheten bör inte få sköta vaccinationsplanen

Debatt: Folkhälsomyndigheten bör inte få sköta vaccinationsplanen

DEBATT. När folket vaccinerades mot svininfluensan ringlade köer utanför vårdcentralerna och rubrikerna talade om kaos. Få läxor har lärts sedan dess och regionernas misslyckande med testningen förskräcker, menar Mats Engström som vill att regeringen agerar.