Beredskap


Grön ungdom: Ge den mest akuta säkerhetsfrågan mer utrymme

Grön ungdom: Ge den mest akuta säkerhetsfrågan mer utrymme

DEBATT. Klimathotet är den mest akuta säkerhetsfrågan i dag, men får mindre utrymme i debatten än militära hot. Vi bör inrätta ett nationellt krislager, en självförsörjningsstrategi även för läkemedel och att bördig åkermark skyddas, skriver Hanna Lidström och Wanja Kaufmann från Grön ungdom.

Krav på halt i avveckling av försvarsmateriel

Krav på halt i avveckling av försvarsmateriel

FÖRSVAR. Det krävs ett tillfälligt stopp för avvecklingen av all försvarsmateriel.  Ett moratorium behövs för att ge tid till eftertanke så att inte fullt användbart materiel och anläggningar kasseras, anser Allan Widman (L), försvarsutskottets ordförande.