Säkerhet


Slopat danstillstånd dröjer

Slopat danstillstånd dröjer

RÄTTSVÄSEN. En enig riksdag vill slopa danstillståndet. Men regeringen dröjer med ett skarpt förslag, först ska saken utredas.