Bistånd


Statsvetare: Biståndet behöver mer byråkrati

Statsvetare: Biståndet behöver mer byråkrati

FÖRVALTNING. Statsvetaren Daniel Tarschys menar att uppdelningen i förvaltnings- och sakanslag till Sida ger sämre kvalitet för svenska biståndspengar. Han anser att den till och med kan vara skadlig.

Debatt: Svenska företag måste bidra när biståndet minskar

Debatt: Svenska företag måste bidra när biståndet minskar

DEBATT. Många fler riskerar att dö av hunger än av coronaviruset. Samtidigt beräknas Sveriges bistånd minska med över tre miljarder när vår BNI nu sjunker. Företag bör bidra till att rädda liv när biståndet inte räcker till, skriver biståndsorganisationen We Effect tillsammans med nio företag och organisationer.

Biståndsorganisationer: Avsätt en procent av våra inhemska stödpaket

Biståndsorganisationer: Avsätt en procent av våra inhemska stödpaket

DEBATT. I juni 2020 omfattade de svenska stödpaketen cirka 200 miljarder kronor. Vi anser att Sverige bör avsätta en procent av våra inhemska stödpaket till en Build back better-fond för att hjälpa världen ur coronakrisen, skriver sju svenska biståndsorganisationer.