Skolval


LR: Skolvalet är Liberalernas blinda fläck

LR: Skolvalet är Liberalernas blinda fläck

DEBATT. Om skolvalet ska ha fortsatt legitimitet måste det justeras så att det blir tillgängligt för alla på riktigt. Jag hoppas att Liberalerna nu förmår tänka nytt, skriver Åsa Fahlén. 

Friskolorna kräver bättre information om skolvalet

Friskolorna kräver bättre information om skolvalet

SKOLVAL. Det skiljer sig mycket åt i kommunerna i hur man informerar om skolvalet. Men enligt Friskolornas riksförbund kan bättre information göra att boendesegregationen får mindre genomslag i skolorna.